Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli
pochmurno
7°C

Rowerowo – odkrywamy uroki okolicy

 

Tytuł innowacji: Rowerowo – odkrywamy uroki okolicy

Dane o innowacji

Miejsce wdrażania innowacji :  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 r. w Kocierzewie Południowym.

Autorzy innowacji: mgr Elżbieta Rokicka

Czas realizacji: rok szkolny 2021/2022

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 6, którzy uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach w Sport Klubie oraz wycieczkach rowerowych.

Opis innowacji
Innowacja pedagogiczna „Rowerowo - odkrywamy uroki okolicy” jest propozycją poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu turystyki rowerowej. Pomysł wprowadzenia innowacji zrodził się w wyniku refleksji nad edukacją prozdrowotną dzieci i młodzieży, a także realizacją założeń programowych dla II etapu edukacyjnego. Nietrudno zauważyć, że nasi uczniowie większość czasu spędzają przed ekranem komputera, telewizora lub telefonu komórkowego. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei rozwoju aktywności fizycznej z wykorzystaniem nowych form takich jak turystyka rowerowa, trening cardio, joga, trening turbo, noedic walking, hula-hop, stretching, aerobik, pilates, zumba, trening uważności.

Ma ona zachęcać i motywować uczniów do uprawiania turystyki rowerowej, aktywnego stosowania nowych form treningu , rozwoju sprawności ruchowej oraz bardziej zintegrować zespół klasowy.

 Uważam że nowe formy aktywności ruchowej dają młodemu człowiekowi wiele, nie tylko podnoszą poziom wiedzy i sprawności ogólnej, ale również kształtują wytrwałość i mają wpływ na moralne postawy wychowanków. Szkoła podstawowa, to pierwszy etap przygotowujący młodego człowieka do aktywnego trybu życia. Ważnym wymiarem  podejmowanych działań innowacyjnych jest wzbogacenie ucznia w takie wartości jak: wrażliwość, aktywność, kreatywność i otwartość, odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych. Poprzez działania twórcze całego zespołu, różnorodność form aktywności fizycznej takich jak: joga, trening cardio, nording walking, stretching, pilates, trening uważności, turystyka rowerowa uczniowie będą mieć  możliwość rozwijania własnych zainteresowań i to zarówno ci bardzo sprawni fizycznie jak i nieśmiali, w których drzemie potencjał  ograniczony obawą, lekiem i poczuciem braku wiary we własne możliwości i umiejętności. Za najlepszy sposób osiągnięcia zamierzonych celów uznałam wspólne rowerowe wycieczki oraz takie formy zajęć wychowania fizycznego, które opierają się na zabawie i integrują zespół klasowy. Podsumowując należy stwierdzić, że  innowacja „ Rowerowo -  odkrywamy uroki okolicy” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców oraz stwarza możliwość rozwijania zainteresowań uczniów i zachęca ich do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Cele innowacji
Nadrzędnym celem innowacji jest wspomaganie wszechstronnego  rozwoju młodego człowieka, przygotowanie go do aktywnego, zdrowego stylu życia, integracja zespołu klasowego.

Cele ogólne

rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów nowymi formami aktywności fizycznej,
rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności fizycznej,
wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w swoje możliwości,
rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej,
przełamywanie barier strachu i nieśmiałości, braku we własne możliwości,
zintegrowanie zespołu, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania,
rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 

Cele szczegółowe:

poprawa ogólnej sprawności fizycznej,
rozwijania zainteresowań turystyką rowerową,
mobilizowanie do przełamywania własnych barier i podnoszenia własnej somo-oceny,
swobodne posługiwanie się podstawowymi przepisami ruchu drogowego,
wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach,
zachęcanie do poznawania uroków najbliższej okolicy,
rozwijanie wrażliwości artystycznej,
poznanie historii powstania i znaczenia przydrożnych kapliczek
rozwijanie umiejętności poruszania się w terenie z wykorzystaniem mapy i naturalnych elementów przyrody,
kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności dbania o bezpieczeństwo własne i innych,
przygotowanie uczniów do zdrowego i aktywnego trybu życia.
III. Metody i formy  nauczania

techniki relaksacyjne
gry i zabawy ruchowe
metoda projektu
dyskusja
działania twórcze
metody aktywizujące
pokaz
burza mózgów
Formy pracy

praca zbiorowa
praca w grupach
praca indywidualna 
IV. Sposób realizacji

Innowacja  będzie  realizowana w ramach  zajęć wychowania fizycznego podczas miesięcznych bloków tematycznych oraz jednodniowych wycieczek rowerowych. Jest to jednocześnie  propozycja  rozszerzenia oferty edukacyjnej  szkoły ,wyjścia naprzeciw  zainteresowaniom uczniów, a tym samym wzbogacenie wiedzy  i umiejętności  z zakresu  wychowania prozdrowotnego

V. Obszar planowanych zagadnień

Rozumienie pojęcie "zdrowia” .
Wiedza, jak dbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.
Unikanie niebezpieczeństw zagrażających jego zdrowiu.
Aktywne uczestnictwo w zabawach i zajęciach dydaktycznych.
Rozumienie potrzeby rolę ruchu w życiu każdego człowieka.
Rozumienie znaczenia aktywnego odpoczywania i zachęcanie do tego dorosłych
Rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi
VI. Spodziewane efekty

Wpływ na ucznia:
Uczeń :

jest tolerancyjny,
współpracuje w grupie,
rozwija swoją wrażliwość,
przełamuje własne zahamowania ( nieśmiałość w nawiązywaniu kontaktów),
 Wpływ na pracę szkoły:

podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzenie korelacji między-przedmiotowej,
podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów,
promocja szkoły ,
VII. Ewaluacja

Celem ewaluacji jest podnoszenie jakości pracy szkoły oraz ocena podejmowanych działań. Podczas realizacji innowacji przewidziana jest ewaluacja bieżąca  oraz  po jej  zakończeniu. Ma ona na celu zdiagnozowanie  poziomu efektywności  zajęć  oraz zaangażowania uczniów.

Ewaluacji  podlegać będą:

stopień realizacji działań zaplanowanych  w ramach innowacji,
skuteczność zastosowanych metod i form pracy ,
stopień atrakcyjności zajęć dla uczestników,
Narzędzia służące do ewaluacji:

rozmowy z uczniami,
zaangażowanie uczestników,
analiza efektów pracy uczniów,
ankieta skierowana do uczniów,
 

 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.