Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli
pochmurno
7°C

Kurtyna w górę, czyli, szkolne spotkania z teatrem

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Kurtyna w górę, czyli, szkolne spotkania z teatrem

Dane o innowacji:

Miejsce wdrażania innowacji: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 r. w Kocierzewie Południowym

Autorzy innowacji:
mgr Agnieszka Tłuczkiewicz ,mgr Renata Kunat

Czas realizacji: rok szkolny 2020/2O21

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klasy I oraz V, którzy uczestniczą w cotygodniowych zajęciach rozwijających.

I.  Opis innowacji
Innowacja pedagogiczna „Kurtyna w górę, czyli szkolne spotkania z teatrem” jest propozycją poszerzenia wiedzy o teatrze. Pomysł wprowadzenia innowacji zrodził się w wyniku refleksji nad edukacją teatralną dzieci i młodzieży.  Realizuje również założenia programowe przewidziane dla I oraz II etapu edukacyjnego. Nietrudno zauważyć, że nasi uczniowie większość czasu spędzają przed ekranem komputera, telewizora lub telefonu komórkowego. Spektakle teatralne, wizyty w teatrze są dla nich czymś niecodziennym. Postanowiłyśmy więc  przybliżyć im to  miejsce i przygotować ich  do aktywnego  uczestnictwa  w kulturze. Uważamy, że obcowanie ze sztuką daje młodemu człowiekowi wiele, nie tylko podnosi poziom wiedzy i kultury ogólnej, ale również kształtuje wrażliwość i ma wpływ na moralne postawy wychowanków. Szkoła podstawowa to pierwszy etap przygotowujący młodego człowieka do uczestnictwa w kulturze. Ważnym wymiarem podejmowanych działań innowacyjnych jest wzbogacenie ucznia w takie wartości jak: wrażliwość, wyobraźnia, aktywność, kreatywność i otwartość. Poprzez działania twórcze całego zespołu, różnorodność form i możliwości jakie stwarza edukacja teatralna pozwala na rozwijanie  zainteresowań  dzieci zdolnych, nieśmiałych,  w których drzemie potencjał twórczy ograniczony obawą, lękiem i poczuciem braku wiary we własne możliwości i umiejętności.

Za najlepszy sposób osiągnięcia zamierzonych celów uznałyśmy szkolny teatr. Podsumowując należy stwierdzić, że innowacja „Kurtyna w górę, czyli, szkolne spotkania z teatrem” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzieci  i  rodziców  oraz stwarza możliwość rozwijania zainteresowań uczniów oraz zachęca ich do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

II.  Cele innowacji

Nadrzędnym celem innowacji jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, przygotowanie go do odbioru sztuki.

Cele ogólne:

rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów teatrem,
rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej,
wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w swoje możliwości,
rozwijanie twórczej ekspresji słownej, ruchowej, muzycznej,
przełamywanie barier strachu i nieśmiałości podczas wystąpień na forum szerszej widowni,
zintegrowanie zespołu, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania,
rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
Cele szczegółowe:

Uczeń:

rozumie pojęcia i terminy związane z teatrem,
poznaje najważniejsze fakty związane z historią teatru,
poprawnie posługuje się językiem literackim,
tworzy poprawne wypowiedzi pod względem językowym,
wie na czym polega praca aktora, reżysera, kostiumologa,
odgrywa powierzone role w zabawach parateatralnych, posługując się mimiką twarzy, gestami i ruchem,
potrafi modulować swój głos i właściwie intonować wypowiadane kwestie,
aktywnie uczestniczy w spektaklach i widowiskach teatralnych,
dokonuje oceny postępowania bohaterów,
wyróżnia pozytywne i negatywne cechy zachowania postaci, uzasadnia swój wybór,
rozwija pozytywne cechy charakteru, takie jak: tolerancja, życzliwość, otwartość, szacunek,       odpowiedzialność, pracowitość, rzetelność,
tworzy scenografię według własnej inwencji twórczej,
inscenizuje utwory literackie,
podejmuje próby kontrolowania swoich emocji i ruchów ciała podczas wystąpień publicznych,
przestrzega zasad właściwego zachowania się w teatrze podczas przedstawień,
zgodnie współpracuje z rówieśnikami,
wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym.
III.  Metody i formy nauczania

techniki dramowe
gry i zabawy dydaktyczne
metoda projektu
dyskusja
praca z tekstem
działania twórcze
metody aktywizujące
pokaz
wykład
pogadanka
burza mózgów
Formy pracy

praca zbiorowa
praca w grupach
praca indywidualna(kierowana przez nauczyciela lub samodzielna)
IV.  Sposób realizacji
Innowacja będzie realizowana w ramach zajęć rozwijających w formie koła teatralnego. Jest to jednocześnie propozycja rozszerzenia oferty edukacyjnej

szkoły, wyjścia naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a tym samym wzbogacenie  wiedzy  i  umiejętności  z   zakresu  sztuki  teatralnej,   literackiej   i artystycznej.

V.  Obszar planowanych zagadnień

Narodziny teatru w starożytnej Grecji.
Formy teatralne i ich podstawowe wyróżniki.
Specyfika roli aktora.
Emocje i sposoby ich wyrażania na scenie.
Każdy z nas może być aktorem- ćwiczenia dramowe.
Twórcy spektaklu i ich rola w tworzeniu przedstawienia.
Podstawowe elementy spektaklu teatralnego.
Ćwiczenia z zakresu kultury żywego słowa.
Przestrzeń sceniczna- tworzenie oprawy plastycznej i muzycznej przedstawień.
Zaproszenie, plakat i afisz w przedstawieniu teatralnym.
Wyjazd do teatru na przedstawienie.
Za kulisami – zwiedzanie teatru z przewodnikiem.
Spotkanie z ludźmi teatru.
Humor na scenie - spotkanie ze sztuką kabaretową.
Przygotowanie inscenizacji.
Próby zespołu przed premierą.
Prezentacja przedstawień na forum szkoły.
VI.  Spodziewane efekty Wpływ na ucznia:
Uczeń:

wie co to jest teatr, jaka jest jego historia,
zna elementy tworzące widowisko sceniczne,
poznaje słownictwo związane z teatrem,
używa własnej ekspresji w celach dramatycznych,
rozwija swoje kompetencje językowe i artystyczne,
odróżnia fikcję od faktów, dobro od zła,
jest tolerancyjny,
współpracuje w grupie,
wciela się w rolę,
rozwija swoją wrażliwość,
przełamuje własne zahamowania (nieśmiałość w nawiązywaniu kontaktów)
Wpływ na pracę szkoły:

podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzenie korelacji międzyprzedmiotowej,
podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów,
promocja szkoły.
VII.  Ewaluacja
Celem ewaluacji jest podnoszenie jakości pracy szkoły oraz ocena

podejmowanych działań. Podczas realizacji innowacji przewidziana jest

ewaluacja bieżąca oraz pojej zakończeniu. Ma ona na celu zdiagnozowanie poziomu efektywności zajęć oraz zaangażowania uczniów.

 Ewaluacji podlegać będą:

stopień realizacji działań zaplanowanych w ramach innowacji,
skuteczność zastosowanych metod i form pracy,
stopień atrakcyjności zajęć dla uczestników.
Narzędzia służące do ewaluacji:

rozmowy z uczniami,
zaangażowanie uczestników,
analiza efektów pracy uczniów,
ankieta skierowana do uczniów
 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.