Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli
pochmurno
7°C

„Język rosyjski da się lubić” 

Innowacja pedagogiczna z języka rosyjskiego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku     w Kocierzewie Południowym

Podstawa prawna:

art.1 pkt 18, art.44 ust.1 pkt 3, art.55 ust.1 pkt 4, art. 68 ust.1 pkt 9, art.86 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59 i 949)

 

1)    Tytuł innowacji pedagogicznej:  „Język rosyjski da się lubić” 

2)    Rodzaj rozwiązań, jakich innowacja dotyczy: metodyczna

3)    Autor  innowacji pedagogicznej:   mgr Ewa Zagórowicz 

4)    Termin realizacji: Listopad 2021r. – czerwiec 2023r.  (rok szkolny 2021/2022 i 2022/2023)

5)    Uczniowie objęci działaniami innowacyjnymi: Uczniowie klas IV – VIII

6)     Opis innowacji:

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia zmian:

Znajomość języków obcych jest w dzisiejszym świecie niezwykle istotna, daje większe możliwości szukania interesujących informacji, poznawania ciekawych ludzi  i poszerzania swojej wiedzy. Stąd bardzo ważne jest zachęcanie uczniów i stwarzanie im możliwości do aktywnego rozwijania kompetencji językowych.

Zachodzi konieczność wykorzystania innych, ciekawszych metod i form nauczania, by proces nauczania stał się atrakcyjniejszy. Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy pojawi się nie tylko w klasach starszych, gdyż zamierzam je wykorzystywać również w klasach IV i V, by zainteresowanie językiem procentowało w latach późniejszych. Wprowadzenie  innowacji metodycznej „Język rosyjski da się lubić” podyktowane jest chęcią stworzenia uczniom możliwości korzystania z aktywnych   i nowoczesnych sposobów uczenia się. W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie będą rozwijali zintegrowane umiejętności językowe, takie jak: znajomość środków i funkcji językowych, odbioru tekstów pisanych, słuchanych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych. Na lekcjach będę wykorzystywała źródła autentyczne (np. oryginalne nagrania, fragmenty filmów, bajki, zagadki, piosenki, materiały z bezpiecznych stron WWW, tablicę interaktywną). Dodatkowo zastosowanie metody lekcji odwróconej sprawi, że uczniowie będą współodpowiedzialni za proces uczenia się.  Łatwy dostęp do materiałów audio  i wideo umieszczonych na platformie Teams pozwoli na aktywne rozwijanie kompetencji językowych.

Cele ogólne innowacji:

·        rozbudzanie motywacji do zdobywania i pogłębiania wiedzy, wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie poszczególnych sprawności językowych,

·        zainteresowanie uczniów bogactwem i pięknem kultury rosyjskiej,

·        rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

·        uatrakcyjnienie sposobu nauczania języka rosyjskiego,

·        kształtowanie postawy tolerancji i  otwartości wobec innych kultur,

·        rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości, wiary we własne siły  i możliwości językowe.

Cele szczegółowe innowacji:

Uczeń:

potrafi reagować słownie i pisemnie w prostych sytuacjach dnia codziennego,
rozumie proste teksty czytane o różnorodnej tematyce, potrafi wyszukać w nich konkretne informacje,
posługuje się słownikiem internetowym i książkowym,
rozumie teksty słuchane i potrafi zareagować w konkretnej sytuacji zadaniowej,
tworzy spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, poprawne pod względem stylistycznym i gramatyczno – leksykalnym,
poszerza bierny i czynny zasób słownictwa poprzez różnorodne formy obcowania z językiem obcym (książki, filmy, piosenki, materiały internetowe),
rozwija swoje umiejętności językowe poprzez oglądanie filmów i bajek   w języku rosyjskim,
stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów  z kontekstu lub podobieństwa do języka polskiego, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opis, środki niewerbalne) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu,
potrafi korzystać z różnorodnych narzędzi TIK w celu poszerzania swojej wiedzy o języku rosyjskim, przygotowania prezentacji, tworzenia różnorodnych materiałów i pomocy dydaktycznych.

Zasady innowacji

Innowacja pt. „Język rosyjski da się lubić” będzie realizowana przez  uczniów  klas IV - VIII w latach szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 podczas zajęć języka rosyjskiego i będzie bazowała na dopuszczonych w szkole programach nauczania języka rosyjskiego: 

·       Programie nauczania języka rosyjskiego w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej. Kurs dla początkujących, autorstwa beaty Gawęckiej – Ajchel, wydawnictwa WSiP,

·       Programie nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w szkole (od początku w klasie VII), autorstwa Renaty Broniarz, wydawnictwa WSiP,

Innowacyjne będą metody nauczania. Obok tradycyjnych metod zaplanowane jest stosowanie metody lekcji odwróconej. Oprócz tego uczniowie będą mieli dostęp  do bazy audio i wideo materiałów, zamieszczanych na platformie Teams.

Metody i formy pracy:

Metody realizacji celów  innowacji:

metoda podająca,
metoda lekcji odwróconej,
metoda eksponująca (film, scenki, ekspozycja prac),
metody aktywizujące (sytuacyjna, gry dydaktyczne, inscenizacja),
metoda projektów.
praca indywidualna,
praca zbiorowa,
praca w grupach i parach,
korzystanie z różnych źródeł informacji, 
symulacje językowe typowych sytuacji komunikacyjnych,
ćwiczenia w pisaniu listów, pocztówek, e-maili,
projekcje filmów w oryginalnej wersji językowej połączone z ćwiczeniami  na zrozumienie.

Sposób realizacji:

Tematyka lekcji prowadzonych w ramach innowacji „Język rosyjski da się lubić” odnosi się do zakresu wymagań zawartych w podstawie  programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego klas IV-VIII i obejmować będzie: rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, znajomość środków i funkcji  językowych, przetwarzanie wypowiedzi i ich redagowanie. Tematyka zajęć ma charakter otwarty, a nauczyciel  może planować i modyfikować ją w  zależności   od   potrzeb i możliwości swoich uczniów. 

Uczniowie na lekcjach (w wymiarze - 2 godziny tygodniowo) w ramach innowacji pedagogicznej „Język rosyjski da się lubić” pracować będą z podręcznikami:

 „Cтупени 4”, „Cтупени 5”, „Cтупени 6” Anny Żelezik i  Beaty Gawęckiej – Ajchel (w klasach IV – VI),
 „Эхо 7" i „Эхо 8"  Beaty Gawęckiej – Ajchel (w klasach VII – VIII).
Oprócz tego w trakcie realizacji niniejszej innowacji na lekcjach będę wykorzystywała:

materiały edukacyjne audio i wideo zamieszczane na bezpiecznych stronach WWW,
tablicę multimedialną,
gry planszowe – dydaktyczne,
słowniki rosyjsko-polskie i polsko-rosyjskie,
materiały przygotowane samodzielnie,
fiszki językowe oraz różnorodne pozycje książkowe.
 Proces lekcyjny zostanie wzbogacony dodatkowymi działaniami:

1)    Konkursy językowe w dwóch kategoriach: dla klas IV – VI i VII – VIII (maj 2022/maj 2023)

2)    Konkursy wiedzy o Rosji i kulturze rosyjskiej – klasy VII – VIII  (maj – czerwiec 2022/2023)

3)    Konkursy multimedialne „Moskwa – stolica Federacji Rosyjskiej” oraz „Sankt Petersburg – Wenecją Północy” – klasy VII – VIII (grudzień – kwiecień 2021/22 – 2022/23)

4)    Festiwal postaci z bajek rosyjskich „Masza i przyjaciele” klasa IV i V (grudzień 2021/22)

5)    „Wieczór rosyjski” – koncert rosyjskich przebojów (marzec 2022/23)

6)    Dzień Języka Rosyjskiego – gry i zabawy z językiem. (6 czerwca)

7)    Wieczór z Wilkiem i Zającem – projekcja filmów w języku rosyjskim (styczeń – luty)

Obszar planowanych zagadnień

Tematyka lekcji prowadzonych w ramach innowacji „Język rosyjski da się lubić” odnosi się do zakresu wymagań zawartych w podstawie  programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego klas IV-VIII i obejmować będzie: rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, znajomość środków  i funkcji  językowych, przetwarzanie wypowiedzi i ich redagowanie. Zarówno tematyka zajęć, jak i lista zaplanowanych działań mają charakter otwarty, mogą ulec modyfikacji w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Zmianie mogą ulec także terminy działań ze względu na sytuację pandemiczną.

7)Spodziewane efekty:

         Celem wprowadzenia innowacji jest podniesienie poziomu kształcenia  i uczenia się w zakresie języka rosyjskiego, rozbudzenie motywacji do nauki oraz przezwyciężenie blokady w posługiwaniu się językiem obcym.

Efekty dla uczniów i rodziców:

zdobycie nowych umiejętności i podniesienie poziomu posiadanych kompetencji językowych,
posiadanie większej motywacji do nauki,
podejmowanie systematycznych działań doprowadzi do wzbogacenia czynnego i biernego zasobu słownictwa uczniów, 
dobre wyniki na sprawdzianach i egzaminach ósmoklasisty,
ogólny rozwój dziecka, odkrywanie uzdolnień językowych, rozwijanie  zainteresowań i pasji.

Efekty dla nauczyciela i szkoły:

wyższy poziom kompetencji językowych uczniów,
·        dobre wyniki na sprawdzianach i egzaminach ósmoklasisty,

poprawa jakości pracy szkoły poprzez wprowadzenie obok tradycyjnych sposobów nauczania technik TIK i nowatorskich metod (np. lekcja odwrócona),
wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć,
budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców jako placówki dbającej o rozwój kompetencji językowych swoich wychowanków.
8)    Sposoby ewaluacji:          

Ewaluacja innowacji będzie realizowana pod koniec każdego roku szkolnego, a  narzędziem ewaluacji będą rozmowy z uczniami, analiza ocen bieżących i końcowych uczniów, ankieta skierowana do uczniów. 

 

 

 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.