Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli
pochmurno
7°C

„Pomagać, to obowiązek czy satysfakcja”?

 


Innowacja pedagogiczna „Pomagać, to obowiązek czy satysfakcja”?

Metryczka:
szkoła: Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym
adresaci: uczniowie klasy VI b i Va
autorzy innowacji: mgr Beata Rześna, mgr Teresa Gajek
realizatorzy innowacji: mgr Beata Rześna, mgr Teresa Gajek
termin realizacji : rok szkolny 2018/2019
zajęcia będą prowadzone w ramach lekcji języka polskiego w kl. Va i VI b, g.z.w, oraz jako zajęcia dodatkowe po 1 godz. tygodniowo w kl. V a i VI b
Wstęp:
Każdy w swoim życiu doświadczył urazu, przemocy, niepowodzenia, krzywdy. Były to sytuacje, które pozostawiały uraz w psychice młodego człowieka, ale bardzo często dzięki zaangażowaniu osób posiadającej umiejętności i wiadomości na temat różnych form pomocy, można złagodzić skutki zdarzenia. Celem innowacji jest uwrażliwienie na krzywdę oraz przygotowanie uczniów do udzielania szeroko pojętej pomocy, w oparciu o prowadzone przez cały rok zajęcia. Elementy innowacji będą realizowane podczas zajęć lekcyjnych oraz jako zajęcia dodatkowe, aby wzbogacić formy działalności dydaktyczno- wychowawczej, uatrakcyjnić zajęcia, pobudzić do aktywności i kreatywności uczniów mające na celu poprawę jakości pracy szkoły oraz promocję placówki w środowisku lokalnym. Będą one miały charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Nauczyciele nawiążą współpracę z Harcerskim Klubem Ratowniczym, policją oraz strażą pożarną w Łowiczu, domem dziecka, organizacjami zajmującymi się pomocą humanitarną, GOPS-em, mgr Urszulą Bogucka – nauczycielem- specjalistą d.s bhp, rodzicami. Harcerze, policjanci i strażacy przeprowadzą praktyczne zajęcia z dziećmi, które dotyczyć będą udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrażających życiu i bezpieczeństwu. Nauczyciele zaś przygotują pogadanki teoretyczne z zastosowaniem prezentacji multimedialnych i innych metod aktywizujących dzieci, a także elementy innowacji będą realizować na zajęciach lekcyjnych. Podczas zajęć korzystać będziemy z fantoma, środków opatrunkowych i innych materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć. Planowane są wycieczki do siedziby Straży Pożarnej, Policji Nabyte umiejętności uczniowie zaprezentują społeczności szkolnej, rodzicom, władzom gminy podczas: konkursów, klasowych spotkań, scenek sytuacyjnych, artykułów w gazetce szkolnej, zostaną wykonane broszurki, gazetka ścienna, informacje z realizacji zadań będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

CELE GŁÓWNE:

1. Poszerzenie wśród uczniów wiedzy o różnorodnych zagrożeniach i ich skutkach,
2. Umiejętność prawidłowego udzielania pierwszej pomocy
3. Uwrażliwienie na zło, krzywdę oraz umiejętność udzielenia pomocy w różnych sytuacjach życiowych
4. Kształcenie umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych
5. Umiejętność współdziałania w grupie, szybkie podejmowanie decyzji,
6. Umiejętne wykorzystywanie w praktyce wiedzy zdobytej na różnych przedmiotach i sytuacjach życiowych

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 kształtuje potrzebę dbania o własne zdrowie i życie
zachowuje się bezpiecznie w różnych sytuacjach np.: na drodze, w czasie zabaw i gier,
zna podstawowe pojęcia z zakresu ratownictwa,
nabywa umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy,
potrafi zawiadomić odpowiednie służby ratownicze,
kształtuje potrzebę gotowości niesienia pomocy innym,
poznaje instytucje i organizacje ratujące życie i zdrowie człowieka,
poznaje organizacje zajmujące się różnymi formami pomocy: materialna, psychologiczna …
zna pojęcia humanizm, humanitaryzm i potrafi stosować je w życiu codziennym.
Odróżnia dobro od zła i umie dokonać wyboru,
zna numery alarmowe, potrafi zgłosić wypadek i przeprowadzić rozmowę z pogotowiem ratunkowym,
rozumie, że udzielenie pierwszej pomocy daje szansę przeżycia ,wie jak udzielić pomocy
wie, jak położyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,
zna sposób ułożenia poszkodowanego przed wykonaniem resuscytacji,
potrafi prawidłowo wykonać sztuczne oddychanie
potrafi powiedzieć, co to jest łańcuch przeżycia,
ćwiczy wszystkie poznane czynności
wie, co znajduje się w apteczce pierwszej pomocy,
wie, do czego służą opatrunki gazowe, bandaże różnej szerokości, plastry z opatrunkiem, chusty trójkątne i potrafi ich użyć w odpowiedniej sytuacji,
umie opatrzyć niewielkie skaleczenie, potrafi założyć prosty opatrunek
zna przyczyny (najczęściej występujące) krwawienia z nosa,
wie, jak postępować przy oparzeniach, udarach słonecznych itp…
potrafi właściwie zachować się w przypadku własnego krwawienia,
potrafi zachować się podczas spożywania posiłku, tak aby nie doszło do zadławienia,
utrwala i wykorzystuje podczas działań praktycznych zdobyte wiadomości i umiejętności
 

METODY PRACY

 pogadanka,
dyskusja,
obserwacja,
pokaz,
prezentacja multimedialna,
drama,
gry i zabawy,
działania praktyczne,
drzewko decyzyjne,
scenki rodzajowe
 

FORMY PRACY

indywidualna,
zbiorowa, grupowa,
w parach
 

TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Instytucje związane z ratowaniem życia, telefony alarmowe, podstawowe słownictwo, np. ratownik, poszkodowany, łańcuch przeżycia.
2. Korzystanie z telefonów alarmowych, prowadzenie rozmowy z dyspozytorem – zajęcia praktyczne
3. Działalność wolontariacka – spotkanie z wolontariuszami
4. Układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, sposób ułożenia poszkodowanego przed wykonaniem resuscytacji, oddechy ratownicze, udrażnianie dróg oddechowych, miejsce ucisku.
5. Ćwiczenia praktyczne z fantomem.
6. Dorosły a dziecko- autorytet czy idol
7. Różne formy przemocy i jak sobie z nimi radzić?
8. Ciekawe pomysły na spędzanie wolnego czasu
9. Spotkanie z policjantem – jak zachować się, gdy jesteśmy świadkami wypadku?
10. Rany małe i duże – sposoby opatrywania.
11. Ćwiczenia praktyczne – bandażujemy siebie i kolegów.
12. Krwotoki z nosa, udławienia – jak im zapobiegać i radzić sobie gdy się wydarzą.
13. Pomagamy jak Syzyf
14. Ogień i oparzenia – spotkanie ze strażakiem.
15. Walka dobra ze złem „Opowieści z Narnii”
16. Co już wiemy i co umiemy – prezentacja nabytych umiejętności.

 

KONKURSY:

konkurs na najlepszy zespół ratowniczy
konkurs na plakat „Pomagamy ...”
 

POMOCE DYDAKTYCZNE:

fantom
środki opatrunkowe
komputer
rzutnik
kartony rysunkowe.
farby
EWALUACJA:

obserwacja postępów uczniów podczas zajęć,
testy wiadomości,
udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
informacja zwrotna od rodziców i dzieci,
pokaz praktyczny
 

Podsumowanie
W czasie zajęć uczniowie zdobędą nową wiedzę i umiejętności z zakresu niesienia pomocy. Poszerzą i zweryfikują już posiadane wiadomości. Dowiedzą się jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać ich w życiu codziennym i jak należy wówczas reagować. Uczestnicy zajęć będą oglądać filmy instruktażowe, grać w gry edukacyjne, ćwiczyć na fantomie resuscytację krążeniowo – oddechową. Będą „na sobie” ćwiczyć zakładanie prostych opatrunków, właściwe ułożenie poszkodowanego po omdleniu bądź wypadku.
Podczas innowacji będą realizowane zadania wolontariatu.
Na zakończenie zajęć zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ponadto uczniowie wraz z rodzicami wezmą udział w scenkach ukazujących różne wypadki. Rodzice będą poszkodowanymi, zaś uczniowie udzielą im pierwszej pomocy. Wyłonimy najlepszy zespół ratowniczy, który otrzyma nagrodę rzeczową.
Wszyscy uczestnicy innowacji otrzymają koszulki z nadrukiem: „POMAGAMY”
W pracy zostały wykorzystane teksty literacie zawarte w podręcznikach do języka polskiego w kl. Va i kl. VI b oraz problematyka lektur szkolnych.

 

 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.