Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli
pochmurno
7°C

,, Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje”

Innowacja pedagogiczna z edukacji społecznej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku  w Kocierzewie Południowym

 

Podstawa prawna:

art.1 pkt 18, art.44 ust.1 pkt 3, art.55 ust.1 pkt 4, art..68 ust.1 pkt 9, art.86 ust.1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz.59 i 949)

 

1. Tytuł innowacji pedagogicznej: ,, Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje”

2. Rodzaj rozwiązań, jakich innowacja dotyczy: metodyczna

3. Autor innowacji pedagogicznej: mgr Marlena Pietrzak 

4. Termin realizacji: wrzesień 2023r. – czerwiec 2024r. ( rok szkolny 2023/ 2024)

Zajęcia innowacyjne realizowane będą w Szkole Podstawowej w Kocierzewie i na zajęciach w terenie.

5. Uczniowie objęci działaniami innowacyjnymi: Uczniowie klasy IIIa

6. Uzasadnienie innowacji:

Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia zmian:

Innowacja ,, Nazywam, rozpoznaję i akceptuje emocje” jest moją odpowiedzią na trudności uczniów w nazywaniu, rozpoznawaniu i radzeniu sobie z emocjami. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz, obserwacji oraz dotychczasowego doświadczenia zauważyłam, że  uczniowie borykają się ze sporymi problemami związanymi  z właściwym radzeniem sobie z emocjami i ich akceptacją.  Niniejsza innowacja ma na celu ułatwić im pokonanie tych trudności, ucząc podstawowej wiedzy w tym zakresie z wykorzystywaniem prostych zabaw, metod aktywizujących i nowoczesnych technologii.

Cele ogólne innowacji:

-  zwiększenie świadomości  uczniów na temat emocji

-  wdrażanie do współdziałania w grupie

 

Cele szczegółowe innowacji:

Uczeń:

- rozwija zainteresowania wnętrzem, swoimi odczuciami, ich genezą oraz możliwościami radzenia sobie z napotykanymi emocjami

- nazywa poszczególne emocje

- wie jak identyfikować emocje i uświadamiania sobie, że są one potrzebne  i naturalne, wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój osobowości uczniów, oraz poprawi ich samoocenę 

- poprawnie wykonuje zadania

- posługuje się właściwą terminologią odnoszącą się do pozytywnych i negatywnych  emocji

  -  jest spontaniczny i ma poczucie własnej wartości

 

Zasady innowacji

Innowacja pt: ,, Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje” będzie realizowana przez uczniów klasy IIIa w roku szkolnym 2023/2024 podczas edukacji społecznej .   

Innowacyjność będzie polegać na wprowadzeniu uczniów w świat emocji w sposób spójny, rozpoczynając od podstawowej wiedzy związanej z właściwym rozpoznawaniem  i nazywaniem emocji.

Metody i formy pracy:

- metoda słowna ( pogadanka, dyskusja,  zagadki, objaśnienia) 

- metoda oglądowa ( filmy edukacyjne )

- metoda problemowa

- metoda projektów 

- burza mózgów, drama 

- gry i zabawy  

 

- praca indywidualna

- praca w grupach

- praca w parach 

- zajęcia w terenie 

Sposób realizacji:

W ramach innowacji nauczyciel będzie wprowadzał uczniów w świat emocji w sposób spójny, rozpoczynając od podstawowej wiedzy związanej z właściwym rozpoznawaniem  i nazywaniem emocji. W tym celu przeprowadzonych zostanie pięć spotkań, podczas których uczniowie zostaną zapoznani z sześcioma podstawowymi emocjami, nauczą się je rozpoznawać i nazywać. W drugiej części innowacji nauczyciel zrealizuje dziesięć  spotkań, na których uprzednio zdobyta wiedza, zostanie wykorzystana w praktyce. Uczniowie  w różnorodny sposób będą mogli przećwiczyć umiejętność nazywania towarzyszących im emocji, aby finalnie być ich świadomymi i potrafić je zaakceptować, a tym samym właściwe na nie odpowiadać. 

 

Uczniowie na lekcji w wymiarze dwóch godzin w miesiącu w ramach innowacji ,, Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje”  będą podlegać ocenie słownej, motywującej do pracy własnej na zajęciach. Uczniowie po każdej lekcji będą dokonywać samooceny. Nauczyciel będzie wspierał zadania dzieci, nadzorował je pod względem bezpieczeństwa i poprawności. 

Oprócz tego w trakcie realizacji niniejszej innowacji na lekcjach będę wykorzystywała:

- tablice multimedialną

- ilustracje, rysunki, filmy, prezentacje

- karty pracy 

- materiały przygotowane samodzielnie 

 

Obszar planowanych zagadnień

Tematyka lekcji prowadzonych w ramach innowacji ,, Nazywam, rozpoznaję i akceptuję emocje” odnosi się do zakresu wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej I etapu edukacyjnego dla klasy III. Proponowana  tematyka:

 

W ramach części „Nazywam i rozpoznaję emocje” grupa zrealizuje następujące tematy:

1. Układamy emocje 

2. Emocje w sieci 

3. Lustereczko

4. W kreskówkach też się złoszczą! 

5. Co czujemy, gdy…?

W ramach części drugiej „Akceptuję emocje”, uczniowie zrealizują następujące tematy: 

1. Kto się cieszy, ten skacze do góry! 

2. Detektywi!

3. Pamiętnik uczy systematyczności!

4. Jestem, więc czuję. 

5. Widzę, słyszę i czuję!

6. Co czuje mysz?

7. Tu czuję smutek, a tam szczęście. 

8. Żywimy się emocjami. 

9. Zapachy.

10. Ludzkie magnesy.

 

7. Spodziewane efekty:

Efekty dla uczniów i rodziców:

-       Zdobędą wiedzę oraz usystematyzują ją w sposób kreatywny.

-       Rozwiną umiejętności społeczne i komunikacyjne.

-       Nauczą się systematycznej pracy nad własnym rozwojem oraz uzmysłowią sobie jej wpływ na osiągane przez nich efekty.

-       Będą mieli możliwość zwiększenia swojej samooceny.

 

Efekty dla nauczyciela i szkoły:

-       Poprzez realizację zadań, pozna dzieci/uczniów oraz przekona się jak w sposób konstruktywny można wspomóc ich w samodzielnej pracy nad swoim rozwojem.

-       Będzie mógł pogłębić nie tylko wiedzę uczniów/dzieci w danym temacie, lecz również ich motywację wewnętrzną.

-       Rozwinie umiejętność łączenia różnych metod pracy w celu osiągnięcia zamierzonych efektów.

Placówka:

-       Promocja Placówki poprzez działania informacyjne o realizowanej innowacji.

-       Poprawa wyników edukacyjnych dzieci/ uczniów.

-       Rozwój w zakresie propagowania innowacyjnych rozwiązań w procesie uczenia się i nauczania.

8. Sposoby ewaluacji:

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

-       rozmowy z uczniami na temat realizowanych zadań

-       rozmowy z rodzicami oraz analiza ich spostrzeżeń dotyczących realizowanej innowacji

-       obserwację dzieci/uczniów,

-       rozmowy z pozostałymi nauczycielami pracującymi w klasie.

 

 

 

 

 

 

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.