Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
29°C

„(Nie)zwykła matematyka”

                  1_(1)                       logo_nie_zwyłej_matematyki_                   2_(1)

Innowacja pedagogiczna z matematyki w Szkole Podstawowej im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku  w Kocierzewie Południowym.

Tytuł innowacji pedagogicznej: „(Nie)zwykła matematyka”

Rodzaj rozwiązań, jakich innowacja dotyczy: metodyczna

Autor innowacji pedagogicznej: Agnieszka Pabiniak , Izabela Pietrzak

Osoba wdrażająca innowację: Liliana Marzec

Termin realizacji: wrzesień 2023r. – czerwiec 2024r. 

Uczniowie objęci działaniami innowacyjnymi: Uczniowie klas IV – VI

Opis innowacji:

Wdrożenie innowacji z zakresu matematyki ma służyć rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny.Obserwacjauczniów w procesie dydaktycznym oraz bieżąca analiza trudności, z jakimi najczęściej spotykają się uczniowie na lekcjach matematyki pokazują, że niezwykle istotne jest kształtowanie wśród uczniów umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w konkretnych sytuacjach z życia codziennego. Innowacja ma pokazać, że matematyka daje odpowiedzi na  wiele problemów matematycznych, z którymi spotykamy się na co dzień.

Cele główne:

·       Rozwijanie zainteresowań, zdolności, kompetencji matematycznych, poprzez zastosowanie metod aktywizujących z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.

·       Poszerzenie, pogłębienie wiedzy na temat liczb i działań na nich oraz figur geometrycznych, integracja wiedzy szkolnej i pozaszkolnej, doświadczeń uczniowskich i ich aktywnego działania.

·       Uświadamianie uczniów i pokazanie im, jakie szerokie zastosowanie w praktyce i codziennym życiu ma matematyka.

·       Poznanie własnego miejsca zamieszkania i jego mieszkańców poprzez udział w innowacji.

·       Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania 
i wnioskowania oraz wzmacnianie motywacji poznawczej.

·       Propagowanie umiejętności i wiedzy matematycznej w środowisku lokalnym.

·       Rozwijanie umiejętności społecznych (praca w zespole, pełnienie ról, odpowiedzialność) oraz kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, samorządność.

Cele szczegółowe:

·       Pokazanie związku matematyki z życiem codziennym.

·       Dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie.

·       Swobodne posługiwanie się matematyką w życiu codziennym, rozwijanie sprawności rachunkowej, umiejętności szacowania i zaokrąglania wyników.

·       Rozwijanie samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji.

·       Zachęcanie do myślenia ekonomicznego.

·       Kształtowanie wyobraźni geometrycznej.

·       Wykorzystanie nowoczesnych metod technologicznych jako pomoc w nauce i zdobywaniu wiedzy.

·       Rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez osiąganie sukcesu.

·       Kształtowanie u uczniów kreatywności i aktywności.

·       Kształtowanie takich cech jak: wytrwałość, systematyczność, dokładność, inicjatywa.

·       Zdobywanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej.

Metody i formy pracy:

·  pogadanka,

·  obserwacja,

·  pokaz,

·  prezentacja multimedialna,

·  gry i zabawy,

·  działania praktyczne,,

·  praca indywidualna,

·  praca zbiorowa,

·  praca w grupach i parach,

Działania podjęte w ramach innowacji:

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od września 2023 roku do czerwca 2024 roku. 
W trakcie trwania innowacji uczniowie mają za zadanie realizację  zadań projektowych z 10 różnych modułów. Realizując program opierać się będę na umiejętnościach i doświadczeniach własnych lub koleżanek. Realizowane zadania będą zgodne z planem w innowacji.  

Innowacja będzie prowadzona na lekcjach matematyki, zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Zadania do realizacji:

Moduł I: Z logiką na Ty

1. Dzień Logiki (14 stycznia) – aktywna „gazetka” z zagadkami logicznymi, której fragment może rozwiązać każdy uczeń szkoły

2. Jak to przeczytać? – kodowanie i szyfrowanie oczami uczniów

3. Logika kartki papieru – zajęcia z wykorzystaniem tangramów, składanie figur geometrycznych metodą origami.

4. Nielogiczne konstrukcje, czyli słów kilka o złudzeniach optycznych – przygotowanie i wystawa prac oszukujących ludzki umysł.

5. Ukryte powtórzenie – przygotowanie przez uczniów quizów i zagadek z danego działu umożliwiających jego utrwalenie

Moduł II: Mistrz rachunków

1. Rachmistrz – klasowe, szkolne zawody sprawdzające umiejętności liczenia pamięciowego.

2. Lepiej niż kalkulator – zajęcia pokazujące pułapki liczenia na kalkulatorze

3. Dzień Tabliczki Mnożenia – 17 października - przygotowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

 Moduł III: Matematyczne Kuchenne Rewolucje

1. Pizza – czyli jak rozmawiać o ułamkach.

2. Ile kosztuje kilogram przypraw? – projekt badawczy.

3. Organizujemy przyjęcie urodzinowe – opracowanie kosztorysu przyjęcia dla klasy.

. Moduł IV: Matematyka konstrukcyjna

1. Bukiet kwiatów – międzyklasowy konkurs z okazji Pierwszego Dnia Wiosny na najładniejszy bukiet wykonany metodą origami – omawianie własności figur geometrycznych.

2. Szkieletowe konstrukcje – budowa szkieletów brył z wykorzystaniem pianek marshmallow, i paluszków, plasteliny i zapałek, winogron i patyków do szaszłyków – wykażcie się inwencją i kreatywnością.

Moduł V: Matematyka pustej klasy

1. Dworzec kolejowy lub autobusowy – czyli jak czytać rozkłady jazdy; planowanie wycieczki lub podróży.

2. Zakładamy boisko – Ile trawy potrzeba, aby obsiać boisko do piłki nożnej i ile to będzie kosztowało? – projekt badawczy w terenie, w który można wpleść dawne jednostki długości.

3. Stacje zadaniowe – czyli biegane powtórzenie wiadomości.

Moduł VI: Matematyka i sztuka

1. Matematyka pod stopami - parkietaże i mozaiki, własności figur foremnych – układamy przepiękną podłogę lub szukamy wyjątkowych wzorów na podłogach,

2. Matematyczne okno na świat – geometryczny świat witraży, omówienie własności figur płaskich na podstawie stworzonych dzieł

3. Z matematyką na zakupy – zaprojektowanie toreb płóciennych z motywem lub hasłem matematycznym.

 Moduł VII: Ćwiczymy nie tylko umysł czyli matematyka na sportowo

1. Papierowa piłka - sklejanie modelu piłki z wielokątów foremnych.

2.Sport to zdrowie – ile kalorii spalmy np. podczas pływania, szybkiego marszu, wspinaczki; co jest niezbędne żeby zdrowo żyć? Opracowanie statystyczne danych przez uczniów.

Moduł VIII: Gram w matmę

1. Matematyczne scrabble – ćwiczenie działań pamięciowych.

2. Kahoot, quizyzz, wordwall, LearningApps – wykorzystanie aplikacji quizowych do monitorowania postępów uczniów.

Moduł IX: Szkolny Bank Matematyczny

1. Historia pieniądza – wirtualne zajęcia w Mennicy Narodowej; jak zabezpieczamy pieniądze.

2. Grosz do grosza – zapoznanie ze sposobami na oszczędzanie podczas wycieczki do banku

Moduł X: Matematyczne święta niematematyczne

1. Dzień Niepodległości – 11 listopada – odkrywamy matematyczne tajemnice polskiej flagi; przeliczanie proporcji.

2. Matematyczne Andrzejki – 30 listopada - czyli zaszyfrowane wróżby.

3.Walentynki – 14 lutego – przygotowanie eliksiru miłości jako ćwiczenia proporcjonalności prostej, jednostek masy i pojemności.

4.Dzień Liczby Pi – 14 marca – namalowane wierszem, prace plastyczne na podstawie wiersza Wisławy Szymborskiej Liczba Pi; matematyczne obchody dnia liczby Pi.

21.Wielkanoc – matematyczne pisanki

22.Dzień Metrologii – 20 maja – wirtualna lub realna wycieczka do Muzeum Miar i Wag; prezentacje uczniów o dawnych jednostkach miar. https://www.gum.gov.pl/pl/wiedza/filmy-edukacyjne/1517,Filmyedukacyjne.html

Spodziewane efekty:
- Podniesienie umiejętności matematycznych uczniów , przygotowanie ich do egzaminu po klasie ósmej oraz dalszej edukacji.
- Zaangażowanie uczniów we własny rozwój intelektualny.
- Ukierunkowanie działania uczniów na pracę zespołową, twórcze podejście do problemów i rozwiązywanie ich sposobami najbardziej efektywnymi.
- Podniesienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości w pokonywaniu trudności w nauce.

Sposoby ewaluacji:

Ewaluacja dokonana zostanie na podstawie bieżącej obserwacji, w tym analizy prac uczniów. Analiza wyników powyższych działań pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Sporządzone zostanie sprawozdanie  podsumowujące realizację zadań innowacji oraz dokumentacja w postaci zdjęć, broszur .

 

 

 

 

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.