Logo Szkoły Podstawowej im. Bohaterów walk pod Bzurą 1939r. w Kocierzewie Południowym
Powróć do: PROJEKTY

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Kocierzewie Południowym otrzymała wsparcie w  ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Szkoła Podstawowa otrzymała 22 laptopy z myszkami i oprogramowaniem Microsoft Office, które umożliwią uczniom i nauczycielom realizowanie lekcji w modelu zdalnym.


Gmina Kocierzew Południowy w ramach Projektu otrzymała grant w wysokości 59 993,77 zł w celu zapewnienia uczniom i nauczycielom wyposażenia umożliwiającego zdalną edukację.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  w ramach Projektu Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.